Wales-based, Trinidadian artist Adéọlá Dewis is interested in expressions of identity and belonging through the visual and performance aesthetics of Carnival/mas’, masquerade and folk rituals. Her work looks at the ways in which diaspora people perform fragments –through memory, re-imagination, transformation and the making of sacred spaces. She is the Founder and Director of Laku Neg, an artist-run company interested in African diaspora knowledge exchange.

Mae gan Adéọlá Dewis, artist o Drinidad sydd bellach yn byw yng Nghymru, ddiddordeb mewn mynegi hunaniaeth a pherthyn drwy estheteg weledol a pherfformio Carnifal/mas, a defodau gwerin. Mae ei gwaith yn edrych ar y ffyrdd y mae cymunedau diaspora yn perfformio elfennau – drwy'r cof, ail-ddychymygu, trawsnewidiad a chreu mannau cysegredig. Hi yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Laku Neg, cwmni artistiaid sydd â diddordeb mewn cyfnewid gwybodaeth rhwng cymunedau diaspora Affricanaidd.

Website
lakuneg.com